LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

TR Stupava - Dostavba Rz 110kV v súvislosti s doplnením transformátora T 402 400/110/33kV SEPS, a.s.

06.10.2016
Miesto Stupava
Objednávateľ Enermont s.r.o.
Rok 2012
Popis zákazky