LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Rekonštrukcia ES Trenčín Skalka

06.10.2016
Miesto Trenčín - Skalka
Objednávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.
Rok 2013
Popis zákazky Kompletná rekonštrukcia vonkajšej rozvodne 110/22kV vrátane prívodných vedení 22kV.