LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Súbor energetiských stavieb pre TR 11/22 kV Púchov a pripojenie TNS ŽSR

06.10.2016
Miesto Púchov
Objednávateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Rok 2014
Popis zákazky