LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Štúdia napájania Bekaert na úrovni 110kV

19.03.2018
Miesto Sládkovičovo
Objednávateľ ČEZ Energetické služby s.r.o.
Rok 2017
Popis zákazky
Štúdia prechodu z napájania z úrovne 22kV na úroveň 110kV vo variantných riešeniach.