LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Rozvodňa 110k/22kV Sereď LC PP

19.03.2018
Miesto Sereď
Objednávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.
Rok 2017
Popis zákazky Výstavba novej rozvodne pre priemyselný prark 110/22kV typu "H" v stupni pre stavebné povolenie, výber zhotoviteľa a realizačný projekt.