LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Rozvody VN pre priemyselné centrum Sereď

19.03.2018
Miesto Sereď
Objednávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.
Rok 2017
Popis zákazky Projekt nových rozvodov VN pre potreby priemyselného parku a logistického centra v stupni dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačný projekt.