LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Technická štúdia realizovateľnosti TR 110/22 kV, Šamorín

03.05.2021
Miesto Bratislava
Objednávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.
Rok 2018
Popis zákazky Technická štúdia realizovateľnosti a umiestnenia novej rozvodne 110/22 kV vo variantných riešeniach.