LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Stúdia prechodu ESt Sučany 400kV do diaľkového riadenia

03.05.2021
Miesto Sučany
Objednávateľ Slovenská energetické presovoá sústava, a.s.
Rok 2018
Popis zákazky Štúdia prechodu existujúcej rozvodna 400kV na rozvodňu s rúrovými prípojnicami, návrh technického riešenia prechodu rozvodne do diaľkového riadenia, odhad investičných nákaldov a postupu výstavby v šiestich variantných riešeniach.