LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Štúdia rozšírenia zdroja Baňa Cígeľ

03.05.2021
Miesto Prievidza
Objednávateľ Energoprojekt Slovakia, a.s.
Rok 2020
Popis zákazky
Vypracovanie štúdie (technicko-ekonomické posúdenie) v rozsahu:
-        ideová jednopólová schéma zapojenia,
-        technický popis- príspevok do textovej časti štúdie,
-        odhad investičných
rozšírenia existujúcej 3+3MVA biomasovej kotolne umiestnenej v areáli HNB Prievidza o kogeneračnú jednotku o výkone 1MWe a tepelné čerpadlo s vykurovacím výkonom 2,8MW