LiV EPI

Úvod

Naša spoločnosť je renomovaným dodávateľom projektov pre energetické stavby, ktorej cieľom je orientácia na zákazníka, jeho spokojnosť a udržovanie vysokej úrovne kvality našich služieb. Preferujeme individuálny prístup s cieľom v maximálnej miere zohľadniť jeho požiadavky.
Táto základná marketingová filozofia vedie k obojstrannej spokojnosti a v konečnom dôsledku k technickým riešeniam, ktoré spájajú profesionálne prevedenie projektov našimi projektantmi s dlhoročnými technologickými skúsenosťami našich zákazníkov.
REFERENCIE