LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Dubnica nad Váhom - HC - komplexná rekonštrukcia TR 110/22 kV - oddelenie technológie od zariadení SE VET

06.10.2016
Miesto Dubnica nad Váhom
Objednávateľ Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Rok 2014
Popis zákazky