LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 2001 zlúčením dvoch firiem a to EPI – Elektroprojekt a inžiniering, s.r.o. a projekčného oddelenia spoločnosti LiV Elektra, a.s.. Postupne sme vyrástli do dnešnej podoby projekčno – inžinierskej firmy, ktorej meno sa vďaka vysokej odbornej kvalite stalo pojmom nielen na domácom trhu, ale aj v zahraničí.

LiV-EPI je vyhľadávaný odborný partner ako pre investorov tak aj realizátorov stavieb, nakoľko našou najsilnejšou konkurenčnou výhodou je vysoká odbornosť, tvorivý prístup k riešeniu problémov zákazníka a spoľahlivosť ako dodávateľa.

Kladieme vysoký dôraz na odbornú stránku projektantov, kolektívne ako aj individuálne vzdelávanie sú na popredných miestach vo firemnej stratégii, preto sú naši zamestnanci pravidelnými účastníkmi medzinárodných i domácich školení a odborných seminárov.

Na Slovensku patríme medzi najväčšie projekčné spoločnosti v danej oblasti s viac ako dvadsiatimi výkonnými projektantami. Sme držiteľmi certifikátu systému riadenia kvality podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ktorý zahŕňa činnosti v oblasti projektovania, inžinieringu elektrických zariadení pre energetiku a priemysel.