LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

Inžinierska činnosť

 • Konzultačná činnosť
 • Konzultačná činnosť pre projekty financované EDOR
 • Spolupráca pri vytvorení podnikateľského zámeru zákazníka
 • Prepočet investičných nákladov
 • Základná technicko-ekonomická rozvaha
 • Prerokovanie s príslušnými orgánmi
 • Posudky vplyvu za životné prostredie
 • Vyjasnenie vlastníckych vzťahov
 • Obstaranie územného rozhodnutia
 • Obstaranie stavebného povolenia
 • Organizácia výberového konania
 • Autorský dozor
 • Technická podpora investora
 • Obstaranie kolaudačného rozhodnutia
 • Koordinačná činnosť
Inžinierska činnosť