LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

Projektová činnosť

 • Štúdie stavieb vo variantových riešeniach           
 • Dokumentácie pre územné konanie           
 • Dokumentácie pre stavebné povolenie           
 • Dokumentácie pre výber zhotoviteľa           
 • Realizačné dokumentácie           
 • Dielenské dokumentácie           
 • Dokumentácie skutočného vyhotovenia           
 • Plány organizácie výstavby           
 • Plány BOZP a činnosť koordinátora BOZP
 • Projekty parametrizácie a nastavenia el. ochrán
 • Projekty skúšok a nábehu
Projektová činnosť