LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

ES Čulenova - rekonštrukcia Rz 110kV

06.10.2016
Miesto Bratislava
Objednávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.
Rok 2013
Popis zákazky Rekonštrukcia rozvodne GIS 110kV typu "H" v centre hlavného mesta v prevedení Siemens 8DN8