LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Rozvodňa 400kV H.Ždaňa - rozšírenie

06.10.2016
Miesto Horná Ždaňa
Objednávateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Rok 2015
Popis zákazky Rekonštrukcia rozvodne v rozsahu rozšírenia rozvodne o dve vývodové polia 400kV v rozsahu projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a výber zhotoviteľa stavby.