LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v ESt Spišská Nová Ves

06.10.2016
Miesto Spišská Nová Ves
Objednávateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Rok 2015
Popis zákazky

Kompletná rekonštrukcia rozvodne SEPS v rozsahu dvoch prívodných polí 400kV a dvoch trnasdormátorvých polí 400/110kV v stupňoch dokumetncácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a výber zhotoviteľa stavby.