LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Štúdia prenosov ochrán v sieti ZSDIS

19.03.2018
Miesto Bratislava
Objednávateľ Západoslovenská distribučná , a.s.
Rok 2016
Popis zákazky Úlohou štúdie bolo analyzovať a popísať súčasný stav prenosu signálov dištančných ochrán prostredníctvom technologických sietí ZSD, zadefinovať technologické rezervy súčasného stavu a navrhnúť funkčné vylepšenie s ohľadom na strategický rozvoj systému prenosu signálov elektrických ochrán v ZSD s prihliadnutím na technologický vývoj aplikovaných prenosových systémov.