LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Prívodné vedenia 110kV TNS Žilina

19.03.2018
Miesto Žilina
Objednávateľ Reming Consult, a.s.
Rok 2016
Popis zákazky
Napojenie novej trakčnej napájacej stanice ŽSR z jestvujúcej rozvodne 110 kV SSE-D dvomi káblovými
vedeniami 110 kV v stupni projekt pre stavebné povolenie.