LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Prekládky VN pri D4,R7

19.03.2018
Miesto Bratislava
Objednávateľ PPA Inžiniering, s.r.o.
Rok 2016 - 2018
Popis zákazky
Prekládky existujúcich sietí VN križujúcich nové komunikácie D4 a R7 v stupni realizačný projekt.