LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Rozvodňa 400kV H. Ždaňa - rozšírenie

19.03.2018
Miesto Horná Ždaňa
Objednávateľ LiV ELEKTRA, a.s.
Rok 2017
Popis zákazky Rekonštrukcia rozvodne 400kV, rozšírenie o dve vývodové polia, realizačný projekt.