LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Štúdia napájania Volkswagen

19.03.2018
Miesto Bratislava
Objednávateľ Edwin, s.r.o.
Rok 2017
Popis zákazky Šúdia zmeny umiestnenia vstupnej rozvodne 110/22kV Volswagen Bratislava vo variantných riešeniach.