LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Výmena RIS Horná Ždaňa

19.03.2018
Miesto Horná Ždaňa
Objednávateľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Rok 2017
Popis zákazky Projekt výmeny riadiaceho systému rozvodne 110kV a vlastnej spotreby v stupni dokumentácia pre výber zhotoviteľa.