LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Zjednodušená štúdia TR 110/22 kV Školská

03.05.2021
Miesto Bratislava
Objednávateľ Západoslovenská distribučná, s.r.o.
Rok 2018
Popis zákazky Šúdia zmeny umiestnenia rozvodne 110/22kV v husej mestskej zástavbe vo variantných riešeniach.