LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Zjednodušená štúdia TR 110/22 kV Školská

03.05.2021
Miesto Bratislava
Objednávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.
Rok 2018
Popis zákazky Štúdia zmeny umiestnenia rozvodne 110/22kV v hustej mestskej zástavbe vo variantných riešeniach.