LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Štúdia pripojenia Slovnaft do siete 400kV

03.05.2021
Miesto Bratislava
Objednávateľ Slovnaft, a.s.
Rok 2019
Popis zákazky Technická a priestorová štúdia realizovateľnosti prechodu závodu Slovnaft na napájanie z prenosovej sústavy 400kV z rozvodne P. Biskupice.