LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Štúdia rekonštrukcie ESt 110/22 kV Šulekovo

03.05.2021
Miesto Šulekovo
Objednávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.
Rok 2018
Popis zákazky Technické, priestorové a ekonomické porovnanie rekonštrukcie existujúcej rozvodne a výstavby novej rozvodne 110/22kV.