LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Inžinierska činnosť a MPV pre ZSDIS

19.11.2023
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.
Popis: Zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti pre projekty líniových vedení (50 konaní ročne) a majetkovo-právneho vysporiadania.