LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

ES Vajnory - výstavba novej elektrickej stanice - súbor stavieb

21.02.2024
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.
Popis: Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre novú rozvodňu 110kV a linky 22kV.