LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia

21.02.2024
Objednávateľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Názov: Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia - inžinierska a projektová činnosť
Popis: Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia, majetkovo-právne vysporiadanie rekonštrukcie rozvodne 400kV.