LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Rozšírenie SSt Košice 400kV

21.02.2024
Objednávateľ: U.S. Steel Košice, s.r.o.
Popis: Zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia rozšírenia rozvodne 400kV.