LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

Technická štúdia umiestnenia ESt 110/22kV PpTS II

19.11.2021
Objednávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.
Popis:

Zabezpečenie stanovísk vlastníkov a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií pre navrhované alternatívy umiestnenia novej rozvodne v okolí Trnavy.