LiV-EPI, s.r.o.

EnglishEN

návrat späť

HOLCIM Slovensko - dočasná prekládka rozvodne 6kV po havárii

04.10.2016
Miesto Rohožník
Objednávateľ LiV Elektra, a.s.
Rok 2010
Popis zákazky Projekt pre realizáciu stavby, ktorý urgentne riešil dočasné napájanie technológie po požiari v rozvodni 6kV. V projekte bolo riešené vyzbrojenie nedotknutých rezervných polí novými ochranami, PTP, repasovanými vypínačmi a preústenie dotknutých káblových vedení do týchto polí. Konečný odberateľ HOLCIM Slovensko.